EKOHYDROGEO spol. s r.o.

Naša spoločnosť

EKOHYDROGEO spol. s r. o. je špecializovaná konzultačná a realizačná spoločnosť poskytujúca služby v oblasti hydrogeológie, inžinierskej geológie, ekológie, ochrany životného prostredia, odpadového a vodného hospodárstva. Spoločnosť bola založená v roku 2005. Cieľom našej spoločnosti je realizovať služby na vysokej odbornej úrovni. Na riešení jednotlivých prác sa podieľajú kvalifikovaní odborníci s dlhoročnými skúsenosťami vlastniaci príslušné oprávnenia či autorizácie k vykonávaným činnostiam. 

"Príroda má oproti ľudstvu obrovskú výhodu. Môže bez neho existovať,  ale ľudstvo bez nej nie."